HYSA ek. för.

Södermanlands län

Information

HYSA ek. för. är ett av många företag som finns i Trosa. Det är nämligen den kommunen som HYSA ek. för. finns i och den tillhör även Södermanlands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HYSA ek. för. är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1998-01-01.

HYSA ek. för. som idag finns i Södermanlands län har varit registrerat sedan 1998-03-05.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HYSA ek. för. så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0156-20215.

Trosa arbetar för att företag som HYSA ek. för. ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HYSA ek. för.. Det finns flera företag i Södermanlands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvärva, iordningställa, förvalta fastigheter, fast och lös egendom. Fastigheter och egendom skall ge funktionshindrade ett boende som är anpassat och som erbjuder stöd, omsorg och service till de boende. Fastigheter och egendom skall även kuna erbjuda undervisning, arbetsträning och olika former av terapier, samt kulturell, konstnärlig och fritidsverksamhet. Föreningen skall också arbeta med att utveckla och anpassa integrerat boende, även kunna erbjuda personal bostäder. Verksamhetern grundar sig på en helhetssyn. Detta innebär bl att stor hänsyn skall tas till människan och miljön. Föreningen har också som ändamål att stödja utbildning och rådgivning av i terapi, vård och omsorg engagerade personer. Medlemmarna deltar i föreningen som anställda och eller genom att begagna sig av föreningens tjänster.

Firmatecknare för HYSA ek. för. är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Tore Möller och Susanne Åström var för sig..

Det finns idag lite personer som är kopplade till HYSA ek. för. och det är följande personer, Carlsson, Bo Lennart som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Möller, Hans Tore som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Åström, Eva Susanne som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot,

Organisationsnummer för HYSA ek. för. är 769602-9318.